سامانه ثبت نام کارگاه ها و دوره های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

لیست دوره های در حال ثبت نام


عنوان دورهساعت آموزشیتاریخ شروع ثبت نامتاریخ پایان ثبت ناممجریتاریخ برگزاری
ثبت بیماریها و پیامدهای سلامت21400/11/021400/11/05معاونت تحقیقات و فناوری 1400/11/05

ورود به پنل کاربریتا کنون در سامانه عضو نشده اید؟ عضویت در سامانه

ورود به پنل مدیریت
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه