سامانه ثبت نام کارگاه ها و دوره های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

لیست دوره های در حال ثبت نام


×    کاربر گرامی برای ثبت نام در دوره ها لطفا وارد سامانه شوید . در صورتیکه هنوز ثبت نام نکرده اید از لینک عضویت در سامانه اقدام به ثبت نام نمایید
عنوان دورهساعت آموزشیتاریخ شروع ثبت نامتاریخ پایان ثبت ناممجریتاریخ برگزاریوضعیت
آشنایی با آیین نامه ی ‏کشوری پایان نامه ‏های محصول محور21399/03/261399/04/01معاونت تحقیقات و فناوری 1399/04/01برگزار شد
مقاله نویسی ( جلسه اول)21399/03/311399/04/03معاونت تحقیقات و فناوری 1399/04/03برگزار شد
طراحی آزمون21399/04/011399/04/04مرکز EDC 1399/04/04برگزار شد
مدیریت بحران61399/04/031399/04/17مرکز EDC 1399/04/23برگزار شد
مقاله نویسی ( جلسه دوم)21399/04/071399/04/09معاونت تحقیقات و فناوری 1399/04/09برگزار شد
آموزش پروفایل Google ‎Scholar ‎21399/04/091399/04/11معاونت تحقیقات و فناوری 1399/04/11برگزار شد
مقاله نویسی ( جلسه سوم)21399/04/141399/04/17معاونت تحقیقات و فناوری 1399/04/17برگزار شد
راه اندازی کسب و کارهای دیجیتال در حوزه سلامت21399/04/181399/04/25معاونت تحقیقات و فناوری 1399/04/25برگزار شد
داوری مقالات21399/04/181399/04/24معاونت تحقیقات و فناوری 1399/04/24برگزار شد
آموزش پروفایل ‏ORCID , Scopus‎21399/04/181399/04/23معاونت تحقیقات و فناوری 1399/04/23برگزار شد
12345

ورود به پنل کاربریتا کنون در سامانه عضو نشده اید؟ عضویت در سامانه

ورود به پنل مدیریت
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه